Här nedan följer information om din integritet och hur hyttsjo.se lagrar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen (nya regler från den 25 maj 2018)
I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du ge ditt samtycke när du använder
formulär på Hyttsjö Materialåtervinnings webbsida du god tar att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur hyttsjo.se samlar in, använder och lagrar
samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder kontakt formulär, på webbsidan så måste du ge ditt samtycke
till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter, det inkluderar;

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress, postnr och ort
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Hur kommer ni använda min information?

Vi kommer inte samla in mer information än som behövs för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Kontakt via formulär raderas så snart vi har
bearbetat dina uppgifter.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Nyhets artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt
den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från
tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion
med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras för av styrelsen utsedda personer hos Hyttsjö Materialåtervinning AB,
ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet
med gällande lagstiftning.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din
information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta kontaktar du oss skriftligen, se adress nedan.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar
dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, går det bra att kontakta oss på;

Hyttsjö Materialåtervinning AB
Hyttsjö
612 73 Ljusfallshammar

Tel: 070-5562692
E-post: info@hyttsjo.se

Uppdaterad 2021-10-08