Transporter, Rivningar & Återvinning

Våra Tjänster

TRANSPORTER

RIVNING

ÅTERVINNING

Välkommen till Hyttsjö

Hyttsjö Materialåtervinning har helhetslösningar för restprodukter från industrin och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi sorterar därmed fackmässigt alla material. Miljöfarliga material och råmaterial tas om hand på av myndigheter föreskrivet vis. Vi hämtar och tar emot alla typer av restprodukter som till exempel batterier, elektronik, järnskrot, kabel, metaller, rivningar, farligt avfall mm från privatperson till industri. Däremot tar vi inte emot kylskåp, bildskärmar eller skrotbilar. Vi har ändamålsenliga lokaler och vår personal har den utbildning som krävs för arbete och säkerhet.

Kvalité & Miljö

På Hyttsjö Materialåtervinning AB arbetar vi rutinmässigt efter de krav som ställs inom standaren ISO 14001, som är ett miljöledningssystem. De 55 krav som skall uppfyllas enligt denna standard kontrolleras
årligen av oberoende kontrollanter och visar att vi systematiskt arbetar för att minska vår miljöpåverkan.