Välkommen till Hyttsjö

Hyttsjö Materialåtervinning har helhetslösningar för restprodukter från industrin och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi sorterar därmed fackmässigt alla material. Miljöfarliga material och råmaterial tas om hand på av myndigheter föreskrivet vis. Vi hämtar och tar emot alla typer av restprodukter som till exempel batterier, elektronik, järnskrot, kabel, metaller, rivningar, farligt avfall mm från privatperson till industri. Vi har ändamålsenliga lokaler och vår personal har den utbildning som krävs för arbete och säkerhet.

  • Medlem i branschorganisationen Svenska Järn
  • Medlem i Metallskrothandlareföreningen
  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001 SFK

 

image1

Kvalité & Miljö

På Hyttsjö Materialåtervinning AB arbetar vi rutinmässigt efter de krav som ställs inom standaren ISO 14001, som är ett miljöledningssystem. De 55 krav som skall uppfyllas enligt denna standard kontrolleras årligen av oberoende kontrollanter och visar att vi systematiskt arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Vi är måna om vår Personal, de som har behov har bl.a. gått heta arbeten samt tagit truck kort.


ISO 14001

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. Certifieringen innebär också att vårt företag tar ansvar för miljön.

Våra Tjänster

Vi kan hjälpa till med transporter, containeruthyrning, återvinning, avfallshantering - sortering, rivning, ombyggnationer.

Du är besökare nr: